LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Zaštita okoliša > Monitoring

Monitoring

Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš propisalo je program praćenja stanja okoliša. Temeljem propisanog programa praćenja stanja okoliša provode se mjerenja o kojima će se sastavljati godišnja izvješća o provedenim mjerenjima, a koja se do 31. ožujka svake godine objavljuju za prethodnu kalendarsku godinu. 

Godišnja izvješća o provedenim mjerenjima: