LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > O terminalu > Regulatorni okvir

Regulatorni okvir

Energetska djelatnost upravljanja terminalom za UPP regulirana je sljedećim zakonima i propisima Republike Hrvatske:

  • Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18),

  • Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18),

  • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18),

  • Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18 i 39/20),

  • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18),

  • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18).