LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > O nama > Osnovni podaci

Osnovni podaci


Društvo LNG Hrvatska d.o.o. ustrojeno je kao društvo s ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Osnivači društva LNG Hrvatska d.o.o. su HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. i PLINACRO d.o.o.

Temeljni kapital društva LNG Hrvatska d.o.o. iznosi 289.018.600,00 HRK.