LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Zaštita okoliša > Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša

Postupak procjene utjecaja na okoliš završen je 11. travnja 2018. godine kada je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša. Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš utvrđene su mjere zaštite okoliša tijekom planiranja, izgradnje i uporabe, odnosno tijekom rada terminala za UPP. Ključne mjere zaštite okoliša odnose se na zaštitu zraka, vode i mora, zaštitu od buke, zaštitu kopnenih i morskih staništa te na gospodarenje otpadom.

Hlađenje mora - Prilikom uplinjavanja (regasifikacije) UPP-a, FSRU brod radit će u takozvanom otvorenom sustavu.  U jedinicama za uplinjavanje (regasifikaciju) UPP-a, uplinjavanje UPP-a radi se putem izmjenjivača topline, u koje se utiskuje morska voda koja predaje toplinu glikolu kao međufluidu te se ista vraća natrag u more. U daljnjem procesu glikol, kao međufluid, predaje toplinu UPP-u koji se prilikom tog procesa uplinjava odnosno pretvara u plinovito stanje. Primjenom ovakvog procesa izmjene topline između dva sustava izbjegava se direktan kontakt UPP-a i morske vode upotrebom glikola kao međufluida čime se utjecaj na hlađenje mora maksimalno smanjuje. U najnepovoljnijem režimu rada terminala na udaljenosti od 200 metara od FSRU broda razlika u temperaturi mora može biti maksimalno 1 °C, dok na udaljenosti od 400 metara od FSRU broda razlika u temperaturi mora nije mjerljiva. 

Stvaranje pjene - FSRU brod podmorski zahvaća i ispušta morsku vodu koju koristi za uplinjavanje UPP-a. Sustav zahvaćanja te ispuštanja morske vode FSRU broda dizajniran je na način da se onemogući stvaranje pjene. Morska voda koja u izmjenjivačima predaje toplinu glikolu tijekom cijelog postupka nalazi se unutar titanskih cijevi bez mogućnosti miješanja sa zrakom, čime je onemogućeno stvaranje pjene, odnosno utjecaj pojave pjene na životu u moru i turizam. 

Elektroklorinacija (izdvajanje klora iz mora) - Iako se sukladno tehničkim standardima prilikom rada terminala (i kopnenih i plutajućih koji rade u otvorenom sustavu) koristi elektroklorinacija (izdvajanje klora iz mora) bez negativnih utjecaja na okoliš, s ciljem uvažavanja stava lokalne zajednice o neprihvaćanju upotrebe klora iz morske vode prilikom procesa regasifikacije UPP-a odnosno prilikom zahvaćanja i ispuštanja morske vode neće se koristiti elektroklorinacija za potrebe sprječavanja obraštanja sustava kroz koji prolazi morska voda, već će terminal raditi na principu mehaničkog čišćenja cjelokupnog sustava u sklopu redovnog godišnjeg održavanja FSRU broda.  

Kvaliteta zraka - FSRU brod kao glavno gorivo koristi prirodni plin i samo kao pomoćno gorivo, koristi dizel sa sadržajem sumpora manjim od 0,1% m/m. Emisije FSRU broda zadovoljavaju granične vrijednosti za Razred III (Tier III) priloga VI MARPOL konvencije. Brodovi koji dovoze UPP na terminal kao i tegljači, ukoliko neće koristiti prirodni plin kao gorivo, prema hrvatskim propisima nakon 1. siječnja 2020. godine u hrvatskim teritorijalnim vodama moraju koristiti gorivo s do 0,5% sumpora, dok će na vezu terminala morati koristiti gorivo sa sadržajem sumpora do 0,1%. Prema rezultatima proračuna koji je uzeo u obzir najnepovoljnije uvjete, niti u najnepovoljnijem režimu rada terminala neće doći do smanjenja kvalitete zraka na području Omišlja, kao niti na području Njivica, a koja su naselja najbliža terminalu. 

Buka - Utjecaj buke sa terminala za UPP analiziran je na referentne točke trajno naseljenih objekata najbližih terminalu. Na referentnim točkama provedeno je mjerenje razina rezidualne buke izvan ljetne sezone s obzirom da je tijekom ljetne sezone veća razina buke u okolišu zbog povećanog prometa vezanog uz turističku djelatnost. Prema rezultatima proračuna koji je uzeo u obzir najnepovoljnije uvjete, s vjetrom u smjeru širenja buke prema svakoj od referentnih točaka te stalan rad terminala za UPP maksimalnom snagom, utvrđeno je da će razine buke biti ispod propisanih dopuštenih razina.