LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > O nama > Kontakti

Kontakti

Ured Uprave
Tel: +385 1 4094 600
Fax: +385 1 4094 601
email: info@lng.hr 

Sektor za komercijalno tehničke poslove
Ivan Fugaš, direktor sektora
Tel: +385 1 4094 610
Fax: +385 1 4094 601
email: ivan.fugas@lng.hr 

Služba za komercijalno regulatorne poslove
Siniša Kovač, voditelj službe
Tel: +385 1 4094 615
Fax: +385 1 4094 601
email: sinisa.kovac@lng.hr

Služba za razvoj i sigurnosnu zaštitu luke
Andreja Ana Lopac, voditeljica službe
Tel: +385 1 4094 614
Fax: +385 1 4094 601
email: andrejaana.lopac@lng.hr 

Služba za upravljanje i održavanje terminala
Matija Palčić, voditelj službe
Tel: +385 1 4094 613
Fax: +385 1 4094 601
email: matija.palcic@lng.hr 

Sektor za pravne i opće poslove
Toni Caratan, direktor sektora
Tel: +385 1 4094 623
Fax: +385 1 4094 601
email: toni.caratan@lng.hr 

Sektor za financije i računovodstvo
Danijela Šimović, direktorica sektora
Tel: +385 1 4094 624
Fax: +385 1 4094 601
email: danijela.simovic@lng.hr