LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Zaštita okoliša > Sigurnost > Informacije za javnost

Informacije za javnost

U skladu s Prilogom VI Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Narodne novine, br.  44/14, 31/17, 45/17), LNGH Hrvatska d.o.o. objavljuje Informacije koje je operater postrojenja Terminal za UPP dužan dati javnosti za slučaj opasnosti i u slučaju velike nesreće.