LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Napredak radova > FSRU konverzija

FSRU konverzija

Nakon aktiviranja ugovora za nabavu FSRU broda koji je sklopljen s kompanijom Golar, a koji se aktivirao po donošenju Konačne investicijske odluke, sukladno ugovornim obvezama pokrenute su aktivnosti izrade detaljnog inženjerskog dizajna FSRU broda, kao i naručivanja/proizvodnje ključne opreme koja se ugrađuje prilikom konverzije.

Golar je ponudio novu konverziju postojećeg LNG tankera u FSRU brod u vrijednosti od 159,6 milijuna EUR. Riječ je o LNG tankeru koji je proizveden 2005. godine i koji plovi pod imenom „Golar Viking“. U trenutku isporuke brod će na lokaciju UPP terminala biti dopremljen iz brodogradilišta kao nova konverzija FSRU broda u skladu s najvišim tehničkim standardima i standardima zaštite okoliša i prirode, a kako je i traženo natječajnom dokumentacijom. 

Odabrani FSRU brod spremničkog je kapaciteta 140.000 m3, s nominalnim kapacitetom uplinjavanja UPP-a od 300.000 m3 prirodnog plina/satno, što na godišnjem nivou daje kapacitet od 2,6 milijardi m3 plina, a koji je u skladu s tehničkim kapacitetom plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske.

Odabrano tehničko rješenje uplinjavanja UPP-a (pretvorbe prirodnog plina iz tekućeg u plinovito stanje) radit će u tzv. otvorenom sustavu prilikom kojeg se za zagrijavanje UPP-a koristi toplina morske vode, ali na način da prilikom zahvaćanja i ispuštanja morske vode neće koristiti elektroklorinaciju (izdvajanje klora iz mora) za potrebe sprječavanja obraštanja sustava kroz koji prolazi morska voda, već će raditi na principu mehaničkog čišćenja cjelokupnog sustava u sklopu redovnog godišnjeg održavanja FSRU broda. Iako se sukladno tehničkim standardima prilikom rada takvih sustava koristi elektroklorinacija bez negativnih utjecaja na okoliš, LNG Hrvatska je s ciljem uvažavanja stava lokalne zajednice o neprihvaćanju upotrebe klora iz morske vode prilikom procesa uplinjavanja UPP-a, dodatno bodovala rješenja koja omogućuju mehaničko čišćenje sustava od obraštaja koji nastaje u sustavu prilikom prolaska morske vode.

Na terminal za UPP, uz odabrani FSRU brod moći će pristati svi LNG tankeri, i to kapaciteta od 3.500 m3 do 265.000 m3, što predstavlja ukupnu svjetsku flotu LNG tankera koji prevoze UPP. Prema International Gas Union LNG izvješću za 2018. godinu, od ukupno 413 brodova u svjetskoj floti LNG tankera, njih 327 je kapaciteta do 170.000 m3 od čega je 124 kapaciteta do 140.000 m3. Teret se sa LNG tankera prekrcava na UPP terminal u količinama od minimalno 8.000 m3 UPP-a/satno. Sukladno članku 49. stavku 1. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 60/18), dopušteno vrijeme stajanja za standardnu količinu tereta iznosi 30 uzastopnih sati, a u slučaju kada količina UPP-a koja se pretovaruje nije standardna količina tereta, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP dogovaraju dulje ili kraće dopušteno vrijeme stajanja, ovisno o količini tereta. Za vrijeme prekrcaja tereta cijelo vrijeme se vrši uplinjavanje, pa se prekrcani UPP odmah uplinjava i šalje u plinsku transportnu mrežu. 

Detaljni dizajn FSRU broda projektira tvrtka Wärtsilä te je početkom kolovoza 2019. godine završen plan rasporeda opreme (General Arrangement Plan) FSRU broda, a koji je usklađen s rasporedom opreme koju dobavlja EPC izvođač radova. 

U tijeku je proizvodnja i testiranje glavne opreme FSRU broda (proizvodna jedinica za regasifikaciju, izmjenjivači topline, visokotlačne usisne pumpe regasifikacijskog sustava, strojarnica, dvo-gorivni motori za pogon, UPP pumpe i slično). Oprema se trenutno proizvodi diljem svijeta s obzirom na specifičnost tvornica za proizvodnju takve opreme (Njemačka, SAD, Singapur, Italija, Francuska, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Južna Koreja i Kina).  

Sva oprema koja se ugrađuje tijekom konverzije LNG tankera u FSRU brod bit će proizvedena, testirana i prihvaćena početkom 2020. godine te dopremljena u brodogradilište Hudong. U trenutku isporuke u brodogradilište, sama konverzija LNG tankera u FSRU brod traje oko 6 mjeseci. Tijekom konverzije neovisna klasifikacijska kuća DNV vršit će inspekcije ugradnje svakog pojedinog sustava, postrojenja i opreme. Po završetku konverzije izvršit će se finalni pregled FSRU broda od strane neovisne klasifikacijske kuće, a nakon čega će FSRU brod krenuti prema lokaciji UPP terminala na otoku Krku.

Isporuka FSRU broda, odnosno dolazak FSRU broda na lokaciju terminala za UPP na otoku Krku planiran je tijekom listopada 2020. godine.