FSRU CARRIER
FSRU (Floating Storage Regasification Unit) „LNG CROATIA“BROD ZA PRIJEVOZ UPP-AMODUL ZA UPLINJAVANJEMODUL ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJEUPP SPREMNICIPRISTANPRIVEZNE UTVRDICEOSLANJAČKE UTVRDICEBRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKEODBOJNICIVISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKEMONITORI ZA GAŠENJESTEPENICE ZA PRISTUP BRODU

FSRU (Floating Storage Regasification Unit) „LNG CROATIA“

Plutajuća jedinica koja služi za prihvat UPP-a, njegovo skladištenje, uplinjavanje te otpremu u plinski transportni sustav.

BROD ZA PRIJEVOZ UPP-A

Služi za dopremanje UPP-a s terminala diljem svijeta do Terminala za UPP na otoku Krku. Nakon pristajanja i priveza uz FSRU te spajanja pretakačkih crijeva, s broda za prijevoz UPP-a se na FSRU prebacuje ranije dogovorena količina UPP-a.

MODUL ZA UPLINJAVANJE

Tehnološki element ugrađen na pramac FSRU broda u kojem se odvija proces prijelaza prirodnog plina iz tekućeg agregatnog stanja (-162°C) u plinovito agregatno stanje.

MODUL ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Tehnološki element ugrađen na krmu FSRU broda koji služi za proizvodnju električne energije i napajanje potrošača ugrađenih na FSRU brodu kao i za napajanje kopnenog dijela Terminala.

UPP SPREMNICI

Dio FSRU broda u kojima se skladišti pretovareni UPP. FSRU „LNG CROATIA“ ima četiri UPP spremnika ukupne zapremine 140,206 m³.

PRISTAN

Armiranobetonski element izveden na stupovima na kojemu su smještene visokotlačne pretakačke ruke, stepenice za pristup brodu, monitori za gašenje i druga pomoćna oprema. Na glavi pristana ugrađeni su odbojnici za oslanjanje FSRU broda.

PRIVEZNE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a priveznim linijama privezani na Terminal.

OSLANJAČKE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih je FSRU brod preko priveznih linija privezan na Terminal. Na svakoj oslanjačkoj utvrdici nalazi se i odbojnik za oslanjanje FSRU broda.

BRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKE

Elementi priveznog sustava koji se nalaze na priveznim i oslanjačkim utvrdicama. Pomoću njih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a privezuju na Terminal.

ODBOJNICI

Elementi priveznog sustava Terminala koji su ugrađeni duž oslanjačkih utvrdica i glave pristana, a služe za oslanjanje FSRU broda.

VISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKE

Nalaze se na glavi pristana, a predstavljaju plinsku liniju između FSRU broda i kopnenog dijela Terminala. Pomoću njih se prirodni plin s FSRU broda otprema do kopnenog dijela Terminala.

MONITORI ZA GAŠENJE

Elementi sustava protupožarne zaštite Terminala, a nalaze se na glavi pristana. U slučaju požara pomoću njih je omogućena protupožarna zaštita pristana i podrška FSRU brodu.

STEPENICE ZA PRISTUP BRODU

Sklopiva konstrukcija koja povezuje pristan Terminala i palubu FSRU broda čime je omogućen pristup osoblju s kopnenog dijela Terminala na FSRU i obratno.