Poziv za nadmetanje

Naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda u postupku nabave usluge izrade projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju stanice za punjenje LNG-em plovila i cestovnih vozila na području Riječkog bazena i konzalting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti.
Rok za dostavu ponuda je 16.06.2017. g. do 10:00 sati.
Poziv za nadmetanje možete preuzeti ovdje.

 

Poziv za nadmetanje

Ostale novosti