LNG terminal Krk – plinsko središte Srednje i Jugoistočne Europe

LNG Hrvatska d.o.o. je tvrtka odgovorna za razvoj projekta LNG terminala na otoku Krku. Predloženi projekt će obuhvatiti izgradnju i upravljanje infrastrukturom potrebnom za primanje, skladištenje, pretakanje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (LNG). Projekt ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog opskrbnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.

 

Pročitajte više

Novosti

Doneseno Rješenje o prihvatljivosti FSRU zahvata na okoliš

Doneseno Rješenje o prihvatljivosti FSRU zahvata na okoliš

Na temelju zahtjeva nositelja zahvata, društva LNG Hrvatska, za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin u Općini Omišalj na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 11.4.2018. Rješenje da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš, uz primjenu zakonom...

Pročitajte više
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Službena verzija Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin je objavljena 12. travnja 2018. godine u Narodnim novinama br. 34/2018. Dokument možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_667.html . Neslužbenu verziju na engleskom jeziku možete pronaći OVDJE.  

Pročitajte više
Doneseno Rješenje o prihvaćanju i potvrđivanju Maritimne studije

Doneseno Rješenje o prihvaćanju i potvrđivanju Maritimne studije

Za potrebe društva LNG Hrvatska, Pomorski fakultet u Rijeci izradio je 28. veljače 2018. Maritimnu studiju, (Studiju možete preuzeti ovdje), te je Lučka kapetanija Rijeka 8. ožujka 2018. donijela Rješenje o prihvaćanju Maritimne studije za LNG FSRU Krk (Rješenje možete preuzeti ovdje).

Pročitajte više
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - drugi krug

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - drugi krug

LNG Hrvatska d.o.o. ovim putem obavještava zainteresiranu i stručnu javnost o početku drugog kruga javne rasprave vezane uz prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin te da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava održat će se od 26. 2. do 12. 3. 2018. godine. Uslijed velikog broja izmjena u navedenoj dokumentaciji te brojnih prijedloga i komentara zaprimljenih tijekom održanih radionica i pismenim putem, operator je odlučio...

Pročitajte više
Imenovan Nadzorni odbor društva LNG Hrvatska

Imenovan Nadzorni odbor društva LNG Hrvatska

U petak, 2. veljače 2018. godine, Skupština društva LNG Hrvatska imenovala je Nadzorni odbor tvrtke. Nadzorni odbor sačinjavaju: Kažimir Vrankić, kao predstavnik tvrtke HEP d.d.; Mihovil Anđelinović, kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Luka Balen, kao predstavnik tvrtke Plinacro d.o.o. Nakon Skupštine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je za predsjednika izabran Kažimir Vrankić.

Pročitajte više