LNG terminal Krk – plinsko središte Srednje i Jugoistočne Europe

LNG Hrvatska d.o.o. je tvrtka odgovorna za razvoj projekta LNG terminala na otoku Krku. Predloženi projekt će obuhvatiti izgradnju i upravljanje infrastrukturom potrebnom za primanje, skladištenje, pretakanje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (LNG). Projekt ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog opskrbnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.

 

Pročitajte više

Novosti

Obavijest o provedbi javnih konzultacija

Obavijest o provedbi javnih konzultacija

LNG Hrvatska d.o.o. kao promotor projekta LNG terminala na otoku Krku temeljem uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9, točka 4, poziva sve zainteresirane dionike na javne konzultacije vezano za razvoj projekta LNG terminala Krk. Javne konzultacije održati će se 2.9.2016. sa početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Više informacija može se pronaći ovdje.

Pročitajte više
Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Vlada Republike Hrvatske je na 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2016. donijela zaključak o ubrzavanju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje LNG terminala na otoku Krku, a kao nositelj realizacije cijelog projekta određena je tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. LNG Hrvatska d.o.o.  je i do sada obavljala pripremne aktivnosti te je ujedno i promotor projekta pri Europskoj Uniji. Ubrzavanje procesa pripreme podrazumijeva ubrzanje ishođenja dozvola i ostalih potrebnih administrativnih akata od strane državnih institucija i tijela, a isto je i određeno Zakonom o strateškim...

Pročitajte više
Završena terenska i laboratorijska ispitivanja i studije te priprema izvješća

Završena terenska i laboratorijska ispitivanja i studije te priprema izvješća

LNG Hrvatska d.o.o. provela je istražne radove prema zahtjevima norme HRN EN 1473:2008 i posebnim uvjetima od javnopravnih tijela na prostoru LNG terminala Krk i istražne radove za vanjske instalacije LNG terminala Krk. Ovi istražni radovi predstavljaju ključan korak u daljnjem razvoju projekta od zajedničkog interesa, te pružaju podatke potrebne za projektiranje temelja za planiranu infrastrukturu LNG terminala. Završetkom studija stečeni su potrebni preduvjeti za završetak projektne...

Pročitajte više
Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a kao goriva za brodove u organizaciji GAINN projekata Fundación Valenciaport održala je 16. ožujka 2016. konferenciju "LNG kao brodsko gorivo: Trenutak istine", u prostorijama Lučke uprave u Valenciji, kao dio GAINN projekata gdje sudjeluje i LNG Hrvatska i koji su sufinancirani od strane Connecting Europe Facility (CEF) programa Europske komisije. Više informacija možete pronaći na

Pročitajte više
Završen poziv za ulagače

Završen poziv za ulagače

Tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. zaključila je javni poziv za ulaganje u tvrtku LNG Hrvatska d.o.o. Industrijski ulagači svoju ponudu mogli su dostaviti zaključno s 30.11.2015., a financijski ulagači do 31.12.2015. do 12.00 sati. Slijedom navedenog, tvrtka je zaprimila ukupno 7 ponuda ulagača, od toga 4 ponude industrijskih ulagača i 3 ponude financijskih ulagača. Može se istaknuti kako se radi o svjetski priznatim imenima u području plinskog i financijskog biznisa. Nakon isteka roka za dostavu ponuda slijedi postupak evaluacije i ocjene ponuda od strane pravnih i financijskih savjetnika...

Pročitajte više