LNG terminal Krk – plinsko središte Srednje i Jugoistočne Europe

LNG Hrvatska d.o.o. je tvrtka odgovorna za razvoj projekta LNG terminala na otoku Krku. Predloženi projekt će obuhvatiti izgradnju i upravljanje infrastrukturom potrebnom za primanje, skladištenje, pretakanje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (LNG). Projekt ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog opskrbnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.

 

Pročitajte više

Novosti

Poziv za nadmetanje

Poziv za nadmetanje

Naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda u postupku nabave usluge izrade projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju PLUTAJUĆEG LNG terminala Krk i konzalting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti. Dana 28.10.2016. Naručitelj objavljuje PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA. Novi rok za dostavu ponuda je 22.11.2016. g. do 10:00 sati.

Pročitajte više
Obavijest o provedbi javnih konzultacija

Obavijest o provedbi javnih konzultacija

LNG Hrvatska d.o.o. kao promotor projekta LNG terminala na otoku Krku temeljem uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9, točka 4, poziva sve zainteresirane dionike na javne konzultacije vezano za razvoj projekta LNG terminala Krk. Javne konzultacije održati će se 2.9.2016. sa početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Više informacija može se pronaći ovdje.

Pročitajte više
Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Vlada Republike Hrvatske je na 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2016. donijela zaključak o ubrzavanju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje LNG terminala na otoku Krku, a kao nositelj realizacije cijelog projekta određena je tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. LNG Hrvatska d.o.o.  je i do sada obavljala pripremne aktivnosti te je ujedno i promotor projekta pri Europskoj Uniji. Ubrzavanje procesa pripreme podrazumijeva ubrzanje ishođenja dozvola i ostalih potrebnih administrativnih akata od strane državnih institucija i tijela, a isto je i određeno Zakonom o strateškim...

Pročitajte više
Završena terenska i laboratorijska ispitivanja i studije te priprema izvješća

Završena terenska i laboratorijska ispitivanja i studije te priprema izvješća

LNG Hrvatska d.o.o. provela je istražne radove prema zahtjevima norme HRN EN 1473:2008 i posebnim uvjetima od javnopravnih tijela na prostoru LNG terminala Krk i istražne radove za vanjske instalacije LNG terminala Krk. Ovi istražni radovi predstavljaju ključan korak u daljnjem razvoju projekta od zajedničkog interesa, te pružaju podatke potrebne za projektiranje temelja za planiranu infrastrukturu LNG terminala. Završetkom studija stečeni su potrebni preduvjeti za završetak projektne...

Pročitajte više
Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a kao goriva za brodove u organizaciji GAINN projekata Fundación Valenciaport održala je 16. ožujka 2016. konferenciju "LNG kao brodsko gorivo: Trenutak istine", u prostorijama Lučke uprave u Valenciji, kao dio GAINN projekata gdje sudjeluje i LNG Hrvatska i koji su sufinancirani od strane Connecting Europe Facility (CEF) programa Europske komisije. Više informacija možete pronaći na

Pročitajte više