LNG terminal Krk – plinsko središte Srednje i Jugoistočne Europe

LNG Hrvatska d.o.o. je tvrtka odgovorna za razvoj projekta LNG terminala na otoku Krku. Predloženi projekt će obuhvatiti izgradnju i upravljanje infrastrukturom potrebnom za primanje, skladištenje, pretakanje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (LNG). Projekt ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog opskrbnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.

 

Pročitajte više

Novosti

Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a kao goriva za brodove u organizaciji GAINN projekata Fundación Valenciaport održala je 16. ožujka 2016. konferenciju "LNG kao brodsko gorivo: Trenutak istine", u prostorijama Lučke uprave u Valenciji, kao dio GAINN projekata gdje sudjeluje i LNG Hrvatska i koji su sufinancirani od strane Connecting Europe Facility (CEF) programa Europske komisije. Više informacija možete pronaći na

Pročitajte više
Završen poziv za ulagače

Završen poziv za ulagače

Tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. zaključila je javni poziv za ulaganje u tvrtku LNG Hrvatska d.o.o. Industrijski ulagači svoju ponudu mogli su dostaviti zaključno s 30.11.2015., a financijski ulagači do 31.12.2015. do 12.00 sati. Slijedom navedenog, tvrtka je zaprimila ukupno 7 ponuda ulagača, od toga 4 ponude industrijskih ulagača i 3 ponude financijskih ulagača. Može se istaknuti kako se radi o svjetski priznatim imenima u području plinskog i financijskog biznisa. Nakon isteka roka za dostavu ponuda slijedi postupak evaluacije i ocjene ponuda od strane pravnih i financijskih savjetnika...

Pročitajte više
Projekt od zajedničkog interesa

Projekt od zajedničkog interesa

Europska komisija je 18. studenog 2015. godine usvojila popis od 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projekata, a koji također uključuje LNG terminal na otoku Krku. Ovi projekti će pomoći u ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva Europe i čine temelje energetske strategije EU. Novi popis projekata je ažurirani popis PCI projekata koji su bili usvojeni u listopadu 2013. Projekti - poznati kao projekti od zajedničkog interesa (PCI) - će omogućiti postupno jačanje Energetske...

Pročitajte više
Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola

Tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. je sa danom 10.9.2015. dobila pravomoćnu lokacijsku dozvolu za zahvat „Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku“ na području općine Omišalj, u Primorsko-goranskoj županiji. Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju kojih se provodi svaki zahvat u prostoru. Lokacijska dozvola predstavlja ključan dokument u izradi projekta te služi kao temelj za izradu glavnog...

Pročitajte više
Open Season

Open Season

Obavještavamo sve tvrtke da je istekao rok za dostavu ponuda za zakup kapaciteta u neobvezujućoj fazi Open Season postupka, koji provodi LNG Hrvatska d.o.o., a koji je trajao od 08.12.2014. do 31.05.2015. Ukupno 12 (dvanaest) tvrtki je predalo ponude. Tvrtke koje su predale ponude za zakup kapaciteta u neobvezujućoj fazi Open Season postupka biti će obaviještene o slijedećim koracima. Ovim putem zahvaljujemo svim tvrtkama koje su sudjelovale u neobvezujućoj fazi Open Season postupka.  31.7.2015. - LNG Hrvatska d.o.o....

Pročitajte više